Naše programy

PER CORNETTO SOLO
instrumentální hudba 16. a 17. století pro cink a varhany
Dalla Casa, Cima, Bassano, Fontana, Frescobaldi a další
 
 
DIALOGHI ANGELICI
virtuózní raně barokní instrumentální hudba pro cink, barokní housle a basso continuo
Buonamente, Fontana, Schmelzer, Ucellini a další
 
 
ALLA SACRA MAESTA DI FERDINANDO TERZO 
vokálně instrumentální hudba kolem roku 1630 dedikovaná habsburskému panovníku Ferdinandu III
Jiří Miroslav Procházka – baryton
cink, barokní housle, teorba, dulcian a varhanní pozitiv
G. B. Buonamente, M. A. Ferro, Ferdinand III, G. F. Sances, J. J. Froberger, W. Ebner a další
 
 
MARS BOHEMICUS
hudba pro dechové kapely v Českých zemích kolem roku 1600
tenor, 2 cinky, 2 renesanční trombony, dulcian a varhanní pozitiv
Jan Sixt z Lerchenfelsu, G. Gabrieli, P. Lappi, M. Praetorius, N. Zangius a další
 
 
AD MATREM VENITE
vokálně instrumentální hudba z arcibiskupského archivu v Kroměříži
cink, barokní housle, barokní trombon, dulcian, teorba, varhanní pozitiv
J. H. Schmelzer, G. Valentini, G. Arnold, B. Graziani, G. A. Rigatti, G. Muffat, A. Michna z Otradovic
A. Poglietti a další
 
 
VESPRO DELLA BEATA VERGINE A VOCE SOLA
komorní nešpory pro soprán, 2 cinky, viola da gamba a varhanní pozitiv
Bernardi, Böddecker, Cesare, Grandi, Merula a další virtuózní hudba skvělých autorů hudby počátku baroka
 
WENDELIN HUEBER - CANTIONES SACRAE
středověké hymny k uctívání ukřižovaného Krista ve zhudebnění Wendelina Huebera z roku 1650
2 soprány, bas, cink, housle a basso continuo