Richard Šeda

 

Richard Šeda absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě profesora Jiřího Pelikána. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello pod vedením M. Pospíšila. V roce 2005 zahájil své soukromé studium hry na cink na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinkenistky Judith Pacquier. Z jeho působení v mnoha zahraničních souborech staré hudby jmenujme například Concerto Copenhagen, Marini Consort Insbruck, L´Arpa Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Czech Ensemble Baroque, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Collegium 1704 a další. Bývá lektorem hry na cink na Letní škole staré hudby ve Valticích. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu Dačické baroko. Věnuje se také hudebně badatelské činnosti a spartaci starých tisků. Jeho badatelský přínos v oblasti hudby v kroměřížském archivu byl zmíněn i v knize Jiřího Sehnala „Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection“. Nedílnou součástí hudebního života Richarda Šedy je i jeho rodné město Dačice. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na trubku a zobcové flétny, a kromě častých vystoupení se svými žáky dosahuje také úspěchy v celostátních soutěžích ZUŠ. Aktivně se zapojuje do hudební produkce ve farnostech Kostelním Vydří a v Dačicích.

 

English CV:

Richard Šeda graduated from conservatory in Ceske Budejovice (South Boe Kroměříž Music Cohemia) in 1996 as a trumpet player. During his studies, he became interested in historic interpretation of music on recorder and in 2000 he started playing the cornett and gained his first experience with ensemble Ritornello.  In 2005 he extended his private studies at several interpretative courses in Prague and in France in the masterclasses of a French cornett player Judith Pacquier. He currently plays with these ensembles: Les Traversees baroques (Judith Pacquier), Concerto Copenhagen (Lars Ulrik Mortensen), Ensemble Artaserse (Philippe Jaroussky), Clemencic Consort (René Clemencic).  In the Czech Republic he mostly performs with Cappella Mariana (Vojtěch Semerád), Collegium Marianum (Jana Semerádová), Collegium 1704 (Václav Luks), Ensemble Inégal (Adam Viktora), Musica Florea (Marek Štryncl) etc. He founded his own ensemble Capella Ornamentata in 2007. The main mission of his ensemble is to achieve authentic interpretation mostly of sacral music of the 16th and 17th century and the presentation of less-known music and musical instruments as the cornett, the sackbut and the dulcian in the Czech Republic. Capella Ornamentata has appeared at some very prestigious festivals in the Czech Republic as well as abroad. 

Deutsch CV:

Richard Šeda beendete seine Ausbildung am Ceské Budejovice Konservatorium 1996 zunächst als Trompeter. Schon während seines Studiums interessierte er sich für die Alte Musik und kam über die Blockflöte zum Zink. Seit 2005 erweiterte er seine Privatstudien auf verschiedenen Interpretationskursen in Prag und in Frankreich bei der französischen Zinkenistin Judith Pacquier. Er arbeitete mit mehreren Ensembles für Alte Musik: Les Traversees baroques (Judith Pacquier), Concerto Copenhagen (Lars Ulrik Mortensen), Ensemble Artaserse (Philippe Jaroussky), Clemencic Consort (René Clemencic) zusammen und spielt in Tschechien mit Cappella Mariana (Vojtěch Semerád), Collegium Marianum (Jana Semerádová), Collegium 1704 (Václav Luks), Ensemble Inégal (Adam Viktora), Musica Florea (Marek Štryncl) usw.
2007 gründete er ein eigenes Ensemble Capella Ornamentata. Eine der Hauptaufgaben des Ensembles ist die authentische Interpretation vor allem der tschechischen sakralen Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Seine Mitglieder spielen in angesehenen tschechischen und ausländischen Ensembles der Alten Musik. Capella Ornamentata hat viele Auftritte bei renommierten Festivals für Alte Musik in der Tschechischen Republik und im Ausland. Zu vielen Projekten sind auch ausländische Musiker eingeladen. Capella Ornamentata präsentiert sich wiederholt im Radio und Fernsehen.